Novo u ponudi !
Izveštaji bazirani na Power BI platformi

Prilagođena vizualizacija izveštaja
Interaktivni izveštaji i analize
Filteri prilagođeni potrebama klijenata
Automatizovan proces obrade podataka

Više informacija

Učinite Vaše poslovanje jednostavnijim

myOffice je sve što Vam je potrebno za vođenje Vašeg poslovanja!

>600 korisnika i MP objekata
>100 Zadovoljnih firmi
>10.000.000.000 RSD prometa godišnje naprave korisnici
BESKONAČNO Olakšanje u poslovanju

Referentna lista

020 Team doo
Agromarket doo
AV Pet
Bosmark
Branković EXIM doo
BSF Tools
Cezar Plus doo
Cool Shop
Dimbo Company doo
Donić doo
Epi Computers
Euro Impex doo
Green Connection
In-Export doo
Infograf
Inter Progres
Kod Farbara doo
Kuca Boje
Maximedia group doo
Milenijum doo
MJ Trade
Mobis TIM doo
Mobitel
Onix
Pets Planet doo
Pro Video
Pan Auto
Sofex doo
Tehno point
Tradecraft Plus
Trgoban doo
Vemix Farm doo
Vitez&kom doo
VM Elektronik
Zorbal doo
i ostali...

PDVOffice

PDVOffice je software za knjigovodstvo namenjen malim i srednjim preduzećima. Software je napravljen da radi u online režimu što znači da Vam je potreban internet pristup na lokaciji na kojoj želite da koristite našu uslugu. Sa Vaše lokacije (ili sa više njih) PDVOffice software pristupa Vašoj online bazi podazaka koja se nalazi na Cloud serveru. Vaša baza se automatski ažurira u realnom vremenu i svakodnevno se prave kopije (backup) radi sigurnosti Vaših podataka. PDVOffice sastoji se iz 10 celina, povezanih na jednu bazu. Nema nikakvih sinhronizacija, potpuno je automatizovano i sve se odvija u realnom vremenu.

 • Maloprodaja
 • Veleprodaja
 • Finansije
 • Plate
 • Online trebovanja robe (interno za MP objekte)
 • B2B
 • Transport (praćenje transporta, pretovara robe i istovara robe)
 • WMS (magacinsko poslovanje)
 • Terenska prodaja
 • B2C (WebShop)

 

DETALJNIJE

Istražite mogućnosti PDVOffice paketa

PDVoffice Maloprodaja
 • Aplikacija namenjena za maloprodajne objekte
 • Šifrarnik artikala, lager prodavnice, kalkulacije, ino kalkulacije, kartice artikala, izdavanje računa, predračuna, razni statistički izveštaji...
 • Automatska KEPU knjiga, štampanje cena, nivelacije, auto nivelacije prilikom prodaje
 • Trebovanje po dobavljačima, brendovima, prodaji....
 • Auto KEPU knjiga, štampanje cena, nivelacije, auto nivelacije prilikom prodaje
 • Evidencija čekova, kartica, kredita, sindikata...
 • Adresar komitenata, kartice kupaca i dobavljača sa knjiženjem uplata
 • Mogućnost povezivanja na fiskalni printer ili kasu
PDVoffice Veleprodaja
 • Aplikacija namenjena za veleprodajne objekte
 • Šifrarnik artikala, evidencija magacina, kalkulacije, ino kalkulacije, kartice artikala, izdavanje računa, predračuna, ino računa (invoice), izveštaj izlaza...
 • JCS magacin, otpisi, povraćaji, prenosi i povraćaji za mp objekte, proizvodnja...
 • Adresar komitenata, saldo probijene valute za komitente, uporedni saldo, kartice kupaca i dobavljača sa knjiženjem uplata
I još mnogo toga. Zakažite prezentaciju
PDVoffice Finansije
 • Aplikacija za Finansijsko knjigovodstvo
 • Svi dokumenti napravljeni u bilo kom drugom modulu su automatski proknjiženi i dostupni za obradu i analizu
PDVoffice Plate
 • Aplikacija za automatsko obračunavanje doprinosa i zarada zaposlenih
 • Automatsko popunjavanje svih obrazaca za doprinose
 • Eksportovanje naloga za plaćanje za e-banking
 • Automatsko štampanje naloga za prenos
PDVoffice Online trebovanje robe
 • (interno za MP objekte)
 • Web aplikacija za trebovanje u realnom vremenu sa rezervacijama
 • Pregled stanja svih magacina i MP objekata u realnom vremenu
 • Pregled zadnjih ulaza robe u VP magacin
 • Trebovanje kancelarijskog materijala...
PDVoffice B2C
 • Web shop za krajnje kupce
 • Mogućnost pregleda vašeg lagera u realnom vremenu
 • Trebovanje robe sa rezervacijom
 • Prikaz cena, slika, kraćih i dužih opisa
 • Ažuriranje direktno iz VP ili MP aplikacije bez sinhronizacija
PDVoffice Terenska prodaja
 • Mobilna aplikacija za komercijaliste na terenu
 • Rad u realnom vremenu
 • Mogućnost pregleda lagera, kartica artikala i komitenata, saldo komitenata, probijene valute komitenata, promet po grupama proizvoda i artiklima
 • Pregled jučerašnjih uplata, pregled ulaza kao i zadatih targeta i njihov učinak
PDVoffice Pregled i Analiza prodaje
 • Pregled i analiza prodaja kriterijumima: prodavnica, kategorija, grupa proizvoda, proizvođač-brend, dobavljač, tip prodaje, period, filter
 • Broj dana prodaje po kriterijumima kao i pregled stanja robe po dobavljaču i prodaje robe po dobavljaču za zadati perod
 • Analiza cena
 • Kontrola kartica, čekova kao i automatske specifikacije čekova po bankama
 • Kreiranje akcijskih cena po regionima i akcijske cene sa zadatim periodima
 • Pregled uplata sindikata, kredita i PIO fonda, reciklaža...
PDVoffice Owner Mobile
 • Mobilna aplikacija za vlasnika preduzeća
 • Rad u realnom vremenu
 • Pregled prometa MP objekata po tipu prodaje: keš, ček, kartica, virman, povraćaji kupaca, kao i targeti i njihov učinak
 • Mogućnost pregleda lagera, kartica artikala i komitenata, saldo komitenata, probijene valute komitenata, promet po grupama proizvoda i artiklima
 • Pregled plata, pregled ulaza kao i zadatih targeta i učinak , stanje na tekućim računima
 • PDV obaveza u realnom vremenu...

Šta je Cloud i čemu služi

Cloud predstavlja internet servis, tj. smeštanje korisničkih podataka, informacija i svega ostalog na udaljene servere, a ne lokalno na računar ili lokalni server.

Prednosti čuvanja podataka na Cloud serveru:
 • Sigurnost podataka na Cloud serveru
 • Automatsko pravljenje Backup-ova
 • Mnogo brža obrada podataka
 • Ušteda električne energije
 • Brz rad na udaljenoj lokaciji
 • Mogućnost povezivanja mnogo većeg broja korisnika
 • Ušteda na tehničkom održavanju servera
 • Ušteda zakupa licence servera
 • Rad drugih lokacija ako na jednoj lokaciji nema el.energije
 • Ušteda na zakupu Javne IP adrese
 • Lako otvaranje online prodavnice

Prednosti su mnoge, a vi imate dosta briga manje...

kontakt

Ostavite Vaše kontakt podatke a mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku. MyOffice Team

Pošaljite nam poruku